Vedvarende energi

Vi er eksperter, når det gælder energiløsninger
Vi kan tilbyde løsninger indenfor alle områder, lige fra jordvarme, fjernvarme og andre avancerede løsninger med alternativ energi.

Virksomheden Brdr. Stjerne har været med helt i front under udviklingen af akkumuleringstanke optimeret til varmesystemer som kombinerer større solvarmeanlæg med andre varmekilder. Bidraget fra solvarmepaneler maksimeres ved tankens stærke lagdeling og virksomheden tilbyder derfor optimale løsninger med egne specialudviklede akkumuleringstanke både til almindelige husstande og større brugsvandanlæg.