Varmepumper

Varmepumper bliver det naturlige valg for mange når huset bliver bedre isoleret. Behovet for tilførslen af varme falder og et varmepumpeanlæg som jordvarme eller luft til vand, fylder ikke mere end et oliefyr eller et køleskab. Samtidigt er varmepumper blevet endnu mere effektive og leverer nu 3-5 gange så meget varme sammenlignet med varmepotentialet i elektriciteten alene. Med regeringens nye aftale om reduktion i afgifterne ved overgang til varmeproduktion via el til varmepumpe, er besparelsen i forhold til olie mere end 50% (for forbruget over 4.000 kWh om året får du en reduktion i el-prisen på 53øre/kWh)

Brdr. Stjerne forhandler varmepumpeløsninger fra Vølund Varmeteknik, www.volundvt.dk, og luft til luft varmepumper fra H. Jessen Jürgensen A/S, www.hjj.dk. Vi leverer varmepumper til rumopvarmning, varmt brugsvand og varmegenvinding. Varmekilden kan være indeluft, udeluft eller jordvarmen, og varmen kan fordeles i gulvvarmeanlæg, centralvarmeanlæg, gennem varmevekslere eller som opvarmet luft.

Moderne styringssystemer sikrer god komfort og individuel styring af rumtemperaturen uanset anlægstype og netop dit varmebehov, og med luft/luft varmepumpen kan du også få billig opvarmning og god komfort i sommerhuset, hvor der ikke findes et vandbåret varmefordelingsanlæg (radiatorer eller gulvvarme).