Jordvarme

Brdr. Stjerne har etableret jordvarmeanlæg på Samsø siden midten af 90erne, 20 års erfaringer med store og små anlæg, alle baseret på Vølund varmepumper.

På producentens hjemmeside www.volundvt.dk er der skitsetegninger og faktablade om jordvarmeanlæg og boligventilationsvarmepumper.

Kontakt os for nærmere oplysninger.