Luft til vand

Bedre isolerede huse og mere effektive varmepumper har betydet øget interesse for luft til vandanlæg. En udendørselement trækker varmen fra udeluften helt ned til minus 20 eller 25 grader, afhængig af modellen. Varmen overføres til husets vandbårne varmeanlæg. Her er lave fremføringstemperaturer en stor fordel og anlægget skal dimensioneres korrekt i forhold til husets varmebehov. Har du gulvvarme i hele huset er dette en fordel, men kontakt os for en nærmere vurdering af dine muligheder.

På producentens hjemmeside www.volundvt.dk er der skitsetegninger og faktablade om boligventilationsvarmepumper og udeluftsvarmepumper m.m.